Välkommen till KullaFlytt!

- Våra flyttjänster

 

Vi servar i huvudsak privatpersoner och företag i västra Skåne, med hög servicenivå till konkurrenskraftiga priser. Vi erbjuder oss arbete på fast pris alternativt på arbete som löpande räkning. Vi har resurser och erfarenhet att ombesörja såväl privata flyttningar, konst, flyglar, kontorsflytt, företagsflytt, skolar, bibliotek, serviceboende, förvaltningar och likaså enstaka mindre objekt.

Med kontor och varmmagasinering i Valhall Park, Ängelholm, Vejbystrand och Gunnesbo industriområde i Lund, erbjuder vi oss alla med branschen förknippade tjänster – vid flytt såväl inrikes som utrikes.

Utöver flyttjänster kan vi erbjuda kringtjänster såsom till exempel installationsservice, tippkörning. Vi hanterar era stora eller små materialleveranser, tunghantering såsom kassaskåp, maskiner, hisstrummor och ventilationsaggregat.

Din flytt är försäkrad i Trygg Hansa, enligt ansvarbestämmelser i Bohag 2010 vilket innebär att du tryggt kan lämna över ansvaret på oss.

För att våra uppdrag ska utföras på ett för miljön bästa möjliga sätt, är det vår policy att använda fordon vilka är godkända att köra i miljözoner, har bästa avgasrening, minsta drivmedelsförbrukning och med optimerat utnyttjande av lastutrymmet. Våra fordon, arbetsmetoder och materiel utformas så att både manlig och kvinnlig personal fullt ut kan medverka vid uppdrag.

 

Det finns inga nyheter.

Kullaflytt AB

Tel: 042- 24 27 90
Epost: info@kullaflytt.se